NaslovnicaCrkva u HrvatskojHBKAktualnoKnjižnica
Hrvatski misionari

„Misije su djelatnost Crkve po kojoj vjesnici evanđelja, poslani od Crkve, idući u sav svijet vrše zadaću propovijedanja evanđelja i zasađivanja same Crkve u narode i skupine koje još ne vjeruju u Krista." (usp. Ad gentes, 6) Ovom važnom crkvenom poslanju Crkva u Hrvata već stoljećima daje svoj doprinos šaljući svoje svećenike, redovnike i redovnice u misijska područja diljem svijeta. Hrvatskih misionara i misionarki ima ukupno 79 i djeluju u 27 zemalja u Africi, Latinskoj Americi, Oceaniji i misijskim područjima Europe.

Misijska područja su vrlo nerazvijena i siromašna i tamo ljudi, osobito djeca, često trpe od gladi i zaraznih bolesti. Uz propovijedanje Božje riječi i osnivanje novih crkvenih zajednica misionari donose ljudima i plodove civilizacijskog napretka.Svetac dana
Najave
Linkovi

Sveta Stolica

Europa

Informativna katolička agencija

Hrvatski katolički radio

Hrvatski caritas

Centar za promicanje socijalnog nauka Crkve

Ured za obitelj HBK

Ured za mlade HBK

Nacionalni katehetski ured