NaslovnicaCrkva u HrvatskojHBKAktualnoKnjižnica
Mons. Marin Srakić
umorovljeni đakovačko-osječki nadbiskup

Rođen je 6. srpnja 1937. u Ivanovcima, od oca Marka i majke Kate rođene Orešković.

Pohađao je Nadbiskupsku klasičnu gimnaziju na Šalati u Zagrebu a ispit zrelosti polaže na liceju Visoke bogoslovne škole u Đakovu. Studij teologije upisao je na Visokoj bogoslovnoj školi u Đakovu i nastavio na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu gdje je i diplomirao. Nakon poslijediplomskoga studija postigao je licencijat iz teologije na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu, a na Papinskom lateranskom sveučilištu u Rimu postigao je doktorat iz moralne teologije.

Za svećenika je zaređen 6. ožujka 1960. godine. Vršio je sljedeće službe: od 1960. do 1961. bio je duhovni pomoćnik u Slavonskom Brodu; od 1961. do 1965. upravitelj župe Podravski Podgajci; od 1965. do 1967. te od 1970. do 1973. odgojitelj u Bogoslovnom sjemeništu u Đakovu; od 1977. do 1989. rektor Bogoslovnoga sjemeništa u Đakovu; od 1966. do 1967. te od 1970. do 1999. profesor moralne teologije na Visokoj bogoslovnoj školi u Đakovu, kasnije Teologiji u Đakovu, područnoga studija Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 

Papa Ivan Pavao II. imenovao ga je pomoćnim biskupom Đakovačke i srijemske biskupije, 2. veljače 1990. godine. Za biskupa je zaređen je 24. ožujka iste godine. Obavljao je službu generalnoga vikara i prepošta Stolnoga kaptola đakovačkog i srijemskog. Imenovan je biskupom koadjutorom Biskupije đakovačke i srijemske, 10. veljače 1996. godine, a službu đakovačkoga i srijemskoga biskupa preuzeo je 6. veljače 1997. godine. Na zasjedanju HBK u Gospiću 18. listopada 2007. godine izbaran je za predsjednika HBK i tu je službu vršio do studenoga 2012. godine. Papa Franjo prihvatio je njegovo odreknuće od službe 18. travnja 2013.

adresa:
telefon:
Svetac dana
Najave
Linkovi

Sveta Stolica

Europa

Informativna katolička agencija

Hrvatski katolički radio

Hrvatski caritas

Centar za promicanje socijalnog nauka Crkve

Ured za obitelj HBK

Ured za mlade HBK

Nacionalni katehetski ured