NaslovnicaCrkva u HrvatskojHBKAktualnoKnjižnica
Mons. Ivan Šaško
pomoćni biskup zagrebački

Rođen je 1. kolovoza 1966. u Đivanu (općina Vrbovec), kao najmlađi sin roditelja Stjepana i Ljubice (rođ. Pečnjak), a desetoga dana toga istog mjeseca kršten je u župnoj crkvi svetoga Lovre u župi Lovrečka Varoš. Prva četiri razreda osnovne škole pohađao je u Banovu (Područna škola Osnovne škole u Vrbovcu), a ostala četiri u Vrbovcu. Nakon osmogodišnje škole, godine 1981. stupio je u Nadbiskupsko dječačko sjemenište u Zagrebu. Nakon završenoga školovanja u Interdijecezanskoj srednjoj školi za spremanje svećenika u Zagrebu i nakon mature (1985.) ispunio je vojnu obvezu.

U jesen 1986. postao je članom bogoslovske zajednice u Nad-biskupskome bogoslovnom sjemeništu u Zagrebu te započeo filozofsko-teološki studij na Katoličkome bogoslovnom fakultetu u Zagrebu. Po završetku druge godine studija, god. 1988., odlazi u Rim, u Papinski zavod Germanicum et Hungaricum (gdje ostaje do 1994.) te nastavlja studij na Papinskome sveučilištu Gregoriana u Rimu i završava ga 1991. godine. Ta je godina u njegovu životu obilježena đakonskim ređenjem (4. svibnja u Rimu u crkvi Il Gesu), te početkom poslijediplomskoga studija i specijalizacije u liturgici na Papinskome liturgijskom institutu sv. Anzelma, također u Rimu. Za prezbitera Zagrebačke nadbiskupije zaredio ga je kardinal Franjo Kuharić u zagrebačkoj prvostolnici 28. lipnja 1992. godine.

Magistrirao je 10. lipnja 1994. (mentor: prof. Matias Augé). Iste godine postao je članom zajednice u Papinskome hrvatskom zavodu sv. Jeronima i nastavio s pisanjem doktorske disertacije. U Zavodu je ostao do povratka u Domovinu 1996. godine, kada je bio izabran u zvanje asistenta pri Katedri za liturgiku Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Godinu dana kasnije, 28. studenoga 1997., obranio je u Rimu doktorsku disertaciju. Od 2000. godine radio je kao docent pri istoj Katedri, kojoj je bio pročelnik od 2002. do 2007.

Od 2001. godine bio je član Zbora prebendara zagrebačke prvostolnice, a 2008 godine imenovan je kanonikom Prvostolnog kaptola zagrebačkog. U travnju 2005. izabran je za izvanrednoga profesora pri Katedri za liturgiku KBF-a. U siječnju 2005. imenovan je predsjednikom Povjerenstva za osnivanje katoličkoga sveučilišta, a i danas, nakon što je 2006. osnovano Sveučilište, vrši službu predsjednika Povjerenstva Hrvatskoga katoličkog sveučilišta.

Uz Fakultetske dužnosti, član je raznih odbora i vijeća. Izabirući neke od tih dužnosti valja istaknuti da je: član Liturgijskoga vijeća Hrvatske biskupske konferencije; član Nadbiskupijskoga odbora za sakralnu umjetnost Zagrebačke nadbiskupije; član Središnjega povjerenstva Druge sinode Zagrebačke nadbiskupije i član njegova Poslovnoga odbora; član Prezbiterskoga vijeća Zagrebačke nadbiskupije i njegova Poslovnoga odbora; član Zbora savjetnik? Zagrebačke nadbiskupije, izvršni urednik godišnjaka Crkvena kulturna dobra, član Hrvatskoga instituta za liturgijski pastoral pri Hrvatskoj biskupskoj konferenciji, član uredničkoga vijeća liturgijsko-pastoralnoga lista Živo vrelo i dr.

U listopadu 2005. sudjelovao je u radu XI. Redovite opće biskupske sinode (o euharistiji) u Vatikanu, u skupini pomoćnika Posebnoga tajnika Sinode. Prigodom svih triju pohoda pape Ivana Pavla II. Hrvatskoj, bio je jedan od odgovornih za pripremanje liturgijskih slavlja.

Dana 11. veljače 2008. godine papa Benedikt XVI. imenovao ga je za zagrebačkog pomoćnog biskupa i naslovnog biskupa Rotarije. Kardinal Josip Bozanić zaredio ga je 29. ožujka 2008. za zagrebačkog pomoćnog biskupa.

Službe u HBK:

·      predsjednik Biskupske komisije za liturgiju

·     član Biskupske komisije za odnose s državom

adresa:
telefon:
Svetac dana
Najave
Linkovi

Sveta Stolica

Europa

Informativna katolička agencija

Hrvatski katolički radio

Hrvatski caritas

Centar za promicanje socijalnog nauka Crkve

Ured za obitelj HBK

Ured za mlade HBK

Nacionalni katehetski ured