NaslovnicaCrkva u HrvatskojHBKAktualnoKnjižnica
Mons. Ivan Devčić
nadbiskup i metropolita riječki

Rođen je 1. siječnja 1948. u Krasnom, od oca Antuna i majke Kate rođene Devčić.

Osnovnu školu pohađao je u rodnom mjestu, srednju školu za spremanje svećenika započeo je 1963. u Rijeci, a završio 1967. u Pazinu. Studij teologije upisao je 1967. u Rijeci, a nakon trećega semestra nastavio je isti studij na Papinskom sveučilištu Gregorijana u Rimu, gdje je nakon diplome 1981. postigao doktorat iz filozofije.

Za svećenika Riječko-senjske nadbiskupije zaređen je 1975. godine. U Riječkoj nadbiskupiji vršio je sljedeće službe: vicerektora Bogoslovnoga sjemeništa od 1980. do 1985.; rektora i ekonoma istoga sjemeništa od 1985. do 2000.; od 1995. bio je profesor na katedri za filozofiju Teologije u Rijeci – područnoga studija Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, a 12. lipnja 2000. izabran je za predstojnika Teologije u Rijeci. Kao profesor filozofije objavio je više znanstvenih radova. Bio je članom različitih vijeća Riječke nadbiskupije. Angažirao se također kao član više vijeća Hrvatske biskupske konferencije.

Sveti otac Ivan Pavao II. imenovao ga je riječkim nadbiskupom 17. studenoga 2000., a za biskupa je zaređen 16. prosinca iste godine u Rijeci. 

Službe u HBK:

  • član Stalnoga vijeća HBK
  • član Biskupske komisije HBK za odnose s Europskom Unijom
  • predsjednik Vijeća HBK za laike
  • predsjednik Odbora HBK za sredstva društvenih komunikacija
adresa: Ul. Ivana Pavla II. br. 1, 51000 Rijeka
telefon: (051) 581-200
Svetac dana
Najave
Linkovi

Sveta Stolica

Europa

Informativna katolička agencija

Hrvatski katolički radio

Hrvatski caritas

Centar za promicanje socijalnog nauka Crkve

Ured za obitelj HBK

Ured za mlade HBK

Nacionalni katehetski ured