NaslovnicaCrkva u HrvatskojHBKAktualnoKnjižnica
Mons. Vjekoslav Huzjak
biskup bjelovarsko - križevački

Rođen je 25. veljače 1960. godine u Jalžabetu, župa Jalžabet, Zagrebačka nadbiskupija - sad Varaždinska biskupija, od oca Matije i majke Štefanije, rođene Sović. Ima jednog brata, Josipa, koji je oženjen i ima tri sina. Osnovnu školu pohađao je u Jalžabetu, a nakon toga, 1975. godine ulazi u Nadbiskupsko dječačko sjemenište na Šalati u Zagrebu, gdje završava klasičnu gimnaziju u Interdijecezanskoj srednjoj školi za spremanje svećenika 1979. godine. Iste godine odlazi na odsluženje vojnog roka. Godine 1980. stupa u Nadbiskupsko bogoslovno sjemenište u Zagrebu i upisuje se na Katolički bogoslovni fakultet u Zagrebu. Za svećenika je zaređen 1986. godine, po rukama blagopokojnoga kardinala Franje Kuharića. Do 1991. godine vrši službu kapelana u župi i Hrvatskome nacionalnom svetištu Majke Božje Bistričke u Mariji Bistrici, a od 1991. do 1993. godine službu upravitelja župe Savica-Šanci u Zagrebu. Prigodom uspostave novih biskupija, Varaždinske i Požeške, 1997. godine, inkardiniran je u kler Varaždinske biskupije.

Godine 1993. odlazi na poslijediplomski studij u Rim. Na Papinskomu sveučilištu Gregorijani 1995. godine postiže licencijat iz fundamentalne teologije. Od 1995. do 1999. studira na Papinskome orijentalnom institutu, gdje postiže licencijat iz istočnih crkvenih znanosti, a na istom učilištu 2002. godine postiže doktorat, tezom Teološko-duhovna vizija kulture u naučavanju pape Ivana Pavla II. koje se odnosi na kršćanski Istok.

Godine 1999. imenovan je ravnateljem Središnje ustanove Hrvatske biskupske konferencije za uzdržavanje klera i drugih crkvenih službenika, zbog čega se prije dovršetka studija vratio u domovinu. Iste godine imenovan je generalnim tajnikom HBK-a i tu službu vršio je do imenovanja za biskupa. Sveti otac Ivan Pavao II. ubrojio ga je među svoje kapelane u travnju 2001. godine. Od 2000. godine predaje na Katoličkome bogoslovnom fakultetu i Katehetskom institutu Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Autor je više radova s područja teologije i kulture.

Dana 5. prosinca 2009. godine Apostolska nuncijatura u RH objavila je vijest da je sveti otac Benedikt XVI. osnovao Bjelovarsko-križevačku biskupiju i za prvog biskupa imenovao mons. Vjekoslava Huzjaka.

Službe u HBK:

  • predsjednik Vijeća HBK za kler
  • predsjednik Komisije HBK Iustitia et pax
  • član Biskupske komisije HBK z aodnose s državom
  • član Biskupske komisije HBK za odnose s EU
adresa: Trg Eugena Kvaternika 5, 43000 Bjelovar
telefon:
Svetac dana
Najave
Linkovi

Sveta Stolica

Europa

Informativna katolička agencija

Hrvatski katolički radio

Hrvatski caritas

Centar za promicanje socijalnog nauka Crkve

Ured za obitelj HBK

Ured za mlade HBK

Nacionalni katehetski ured