NaslovnicaCrkva u HrvatskojHBKAktualnoKnjižnica
Mons. Nikola Kekić
biskup križevački

Rođen je 18. siječnja 1943. u selu Stari Grad, u Žumberku. Roditelji su mu Nikola i Anđa rođ. Smičiklas. Ima dva brata (Janka i Željka) i tri sestre (Mariju, Danicu i Dragicu). Kršten je i miropomazan u crkvi sv. Petra i Pavla u Mrzlom Polju. Po nacionalnosti je Hrvat. Osnovnu školu (prva dva razreda te četvrti i peti razred) pohađao je u Sošicama i u Iloku (treći razred). Godine 1956. (1. rujna) primljen je u Grkokatoličko sjemenište i pohađa četiri razreda Klasične gimnazije, a zatim još četiri razreda Klasične gimnazije kod franjevaca na Kaptolu, gdje je 1963. godine maturirao. Od 23. rujna 1963. do 10. ožujka 1965. služio je vojni rok. U ožujku 1965. upisao je sudij na KBF u Zagrebu. Godine 1967. križevački ordinarij ga je poslao na daljnji studij u Rim na Papinskom sveučilištu Urbanianum. Za vrijeme toga studija boravio je u Papinskom ukrajinskom zavodu sv. Jozafata.

Po završetku studija u Rimu križevački vladika Gabrijel Bukatko rukopoložio ga je za svećenika 1. studenoga 1970. u župi sv. Petra i Pavla u Sošicama, u Žumberku. U prosincu iste godine povjerena mu je na upravljanje župa sv. Petra i Pavla u Mrzlom Polju, u Žumberku. U prosincu 1972. godine imenovan je upraviteljem Grkokatoličkog vjerskog centra u Karlovcu. Odatle je privremeno upravljao i grkokatoličkom župom Blagovijesti u Pribiću i Uznesenja Marijina na nebo u Pećnom, u Žumberku. Godine 1977. vraća se u Rim, boravi u Papinskom hrvatskom zavodu sv. Jeronima i pohađa poslijediplomski studij crkvene povijesti na Papinskom Orijentalnom Institutu, gdje je postigao stupanj magistra. Po povratku iz Rima kraće je vrijeme upravljao Grkokatoličkim vjerskim centrom u Karlovcu. U listopadu 1984. imenovan je vicerektorom Grkokatoličkoga sjemeništa, a od 1. srpnja 1990. rektorom. U prosincu 1984. dobio je dekret za upravitelja zagrebačke župe sv. Ćirila i Metoda, čiji je upravitelj i danas.

Od 1. prosinca 1988. do imenovanja za biskupa vršio je službu dekana Katedralnog dekanata Križevačke eparhije. Od 8. prosinca 2003. bio je konzultor križevačkoga vladike Slavomira, a ujedno član Prezbiterijalnog i Liturgijskog vijeća Križevačke eparhije. Godinama je vršio i službu arhivara Križevačke eparhije. Od 1999. bio je urednik Žumberačkoga krijesa, edicije za Hrvate Žumberčane diljem Hrvatske i inozemstva, gdje je objavio brojne članke iz povijesti Križevačke eparhije i Žumberka. Od rujna 1998. godine na Radiju Marija vodio je emisiju "Iz baštine grkokatolika", a organizirao je sve radio i TV prijenose liturgija iz grkokatoličkih crkva.

Nakon što je prihvatio ostavku mons. Slavomira Miklovša papa Benedikt XVI. imenovao ga je biskupom Križevačke eparhije za vjernike bizantsko-slavenskog obreda 25. svibnja 2009. godine.

Za biskupa je vladika Nikola Kekić zaređen 4. srpnja 2009. uz nazoćnost svih hrvatskih nadbiskupa i biskupa, apostolskog nuncija u RH i mnogobrojnog Božjeg naroda i klera u križevačkoj katedrale Presvete Trojice.

Službe u HBK:

  • predsjednik Odbora HBK za pastoral osoba lišenih slobode
adresa: Kaptol 22, 10000 Zagreb
telefon: (01) 48 51 773
Svetac dana
Najave
Linkovi

Sveta Stolica

Europa

Informativna katolička agencija

Hrvatski katolički radio

Hrvatski caritas

Centar za promicanje socijalnog nauka Crkve

Ured za obitelj HBK

Ured za mlade HBK

Nacionalni katehetski ured