NaslovnicaCrkva u HrvatskojHBKAktualnoKnjižnica
Mons. Mate Uzinić
dubrovački biskup

Rođen je 17. rujna 1967. u Dubravi, u Splitsko-makarskoj nadbiskupiji. U Dubravi je pohađao osnovnu školu, a gimnaziju u Nadbiskupskom sjemeništu u Splitu. Nakon obavezne vojne službe u trajanju od godinu dana (1986./1987.) na poluotoku Prevlaka, na Teološkom fakultetu u Splitu završava studij filozofije i teologije te postiže akademski stupanj bakalaureat 1993. godine. Zaređen je za svećenika Splitsko-makarske nadbiskupije 27. lipnja 1993.
Tijekom tri godine obnašao je pastoralnu službu u župama Omiš i Otrić-Struge. Godine 1996. nastavio je studij u Rimu na Papinskom lateranskom sveučilištu, postigavši 2000. godine licencijat iz crkvenog i civilnog prava. Po povratku u Split od 2000. do 2002. obnaša službu sudskog vikara i suca na Crkvenom interdijecezanskom sudu I. stupnja u Splitu i ujedno pastoralnog suradnika u župi Strožanac-Podstrana. Od 2001. rektor je Centralnoga bogoslovnog sjemeništa u Splitu. Od 2002. član je Prezbiterskog vijeća Splitsko-makarske nadbiskupije a od 2004. Vijeća Hrvatske biskupske konferencije za sjemeništa i duhovna zvanja.
Za dubrovačkog biskupa imenovao ga je papaBenedikt XVI. 24. siječnja 2011. godine. Za biskupa je zaređen u dubrovačkoj katedrali Uznesenja BDM 19. ožujka 2011. godine.

Službe u HBK:

  • predsjednik Vijeće HBK za ustanove posvećenoga života
  • član Biskupske komisije HBK za odnose s državom
  • član Pravne komisije HBK
  • član mješovite komisije HBK-a i HKVRPP-a
adresa: Poljana M. Držića 2, 20000 Dubrovnik
telefon: 020/324 911
Svetac dana
Najave
Linkovi

Sveta Stolica

Europa

Informativna katolička agencija

Hrvatski katolički radio

Hrvatski caritas

Centar za promicanje socijalnog nauka Crkve

Ured za obitelj HBK

Ured za mlade HBK

Nacionalni katehetski ured