NaslovnicaCrkva u HrvatskojHBKAktualnoKnjižnica
Predsjednik HBK: Dijalog je bitna komponenta poslanja Crkve u svijetu
Dijalog je bitna komponenta poslanja Crkve u svijetu. U tom vidu i ja sam nedavno bio u Hrvatskom saboru, a prije par mjeseci kod predsjednika države. Bio sam u Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti te posjetio Hrvatsku radio televiziju. Predsjednik Komisije HBK za odnose s državom, uzoriti gospodin kardinal Bozanić, kako osobno, tako i putem pojedinih odbora spomenute Komisije, susreće i prima ljude i predstavnike javnog, političkog i kulturnog života zemlje.

U svezi teksta pod naslovom "Vatikan biskupima: Prestanite se sukobljavati s Milanovićem", objavljenom u Večernjem listu u ponedjeljak 22. srpnja, zamoljen od novinske redakcije Slobodna Dalmacija komentirati spomenuti članak, kako 23. srpnja izvještava Tiskovni ured Zadarske nadbiskupije, predsjednik Hrvatske biskupske konferencije zadarski nadbiskup Želimir Puljić, izjavio je:

"Ne običavam komentirati napise koji se oslanjaju na anonimne izvore. U spomenutom tekstu Večernjeg lista ima puno nagađanja i predviđanja. Ali, i slobodnog konstruiranja. A sve od 'anonimnog' izvora informacija 'iz crkvenog vrha' i 's Kaptola'. Istina, takvi napisi mogu biti zanimljivi čitalačkoj publici. Stvarnom i korektnom odnosu Crkve i države, međutim, oni ne koriste. U tom vidu suvišno je osvrtati se na takva i slična nagađanja i novinarske konstrukcije. No, kako je govor o ozbiljnoj temi, reći ću dvije riječi. Crkva u Hrvatskoj preko svojih legalnih predstavnika, kako putem pojedinaca i institucija, tako i preko običnih vjernika laika, susreće se i razgovora. U duhu onoga što je Drugi vatikanski koncil naložio i predložio kad je o Crkvi u svijetu govorio. Dijalog je bitna komponenta poslanja Crkve u svijetu. U tom vidu i ja sam nedavno bio u Hrvatskom saboru, a prije par mjeseci kod predsjednika države. Bio sam u Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti te posjetio Hrvatsku radio televiziju. Predsjednik Komisije HBK za odnose s državom, uzoriti gospodin kardinal Bozanić, kako osobno, tako i putem pojedinih odbora spomenute Komisije, susreće i prima ljude i predstavnike javnog, političkog i kulturnog života zemlje. Apostolski nuncij u RH, kao predstavnik države Vatikana, Svetog Oca i Crkve Katoličke, u trajnom je kontaktu s predstavnicima države, s biskupima i vjernim narodom diljem svih biskupija naše zemlje. A da ne navodim one bezbrojne susrete i aktivnosti koje se odvijaju na terenu, u župama sela i gradova diljem Lijepe Naše. Kao i u prošlosti, tako i danas Crkva želi biti subjekt povijesnih zbivanja u ovom vremenu i na ovom prostoru. Ne čeka, dakle, da joj netko sugerira i potiče sa strane što činiti i s kime razgovarati. Jer zna da joj drugog puta nema".

Svetac dana
Najave
Linkovi

Sveta Stolica

Europa

Informativna katolička agencija

Hrvatski katolički radio

Hrvatski caritas

Centar za promicanje socijalnog nauka Crkve

Ured za obitelj HBK

Ured za mlade HBK

Nacionalni katehetski ured